Giới thiệu

Giải thưởng dòng Kwao Krua

  • Dòng sản phẩm Kwao Krua vinh dự nhận 3 Giải thưởng Bằng sáng chế từ Thái Lan: Giải thưởng từ Phát triển Quy trình sản xuất cho đến Phát triển quy trình cho Hạt Nano